Mga ranggo ng baraha sa Texas Hold’em Poker

Talaan ng Nilalaman

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker Lucky Cola

Sa Texas Hold’em Poker, ang mga ranggo ng baraha ay tumutukoy sa halaga o pares ng mga kard sa iyong kamay. Ito ang mga bagay na dapat bigyan ng halaga sapagkat kung hindi mo bibigyan pansin ang mga ranggo hindi mo rin malalaman kung paano mananalo sa isang Poker ang mga ranggong ito ay mga nagsisilbing paraan upang ikaw ay manalo lalo na kung ikaw ay may high card o five cards. Ngayon tutulungan ka ng Lucky Cola tuklasin kung ano ang mga rango o pagka sunod sunod o silbe ng mga baraha sa Poker. 

Ranggo ng Baraha sa Poker

Ang mga baraha ranking na ito ay hindi partikular na bahagi ng Texas hold’em rules, ngunit nalalapat sa maraming iba’t ibang laro ng poker. kahit napaka bihira na magkaroon ng Five cards na buo sa larong Texas Hold’em pero kung ikaw ay mamasterin ang paglalaro ng Poker kialgan itong mga ito ang mga basic na dapat mong alamin. Ang mga ranggo ay ang mga sumusunod:

1. Royal Flush

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 1 Lucky Cola

Ang Royal Flush ay isang baraha sa poker na binubuo ng limang kard ng parehong suit at ang mga numerong Ace (A), King (K), Queen (Q), Jack (J), at 10. Ito ang pinakamataas na ranggo ng baraha sa poker. Ang Royal Flush ay isang napakalakas na baraha at, sa karamihan ng mga pagkakataon, ito ang magdudulot sa iyo ng panalo sa isang laban.

Ang mga kardeng A, K, Q, J, at 10 ay kailangang lahat ay mula sa parehong suit, tulad ng spades, hearts, diamonds, o clubs. Halimbawa, ang isang Royal Flush na may spades ay binubuo ng A, K, Q, J, at 10 ng spades.

Ang Royal Flush ay mas mataas kaysa sa lahat ng iba pang baraha sa poker, kasama na ang Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush, Straight, Three of a Kind, Two Pair, One Pair, at High Card. Ito ay isang napakaraming dahilan kung bakit ito ay tinatawag na “royal” dahil ito ang hari o pinakamataas na kamay na maaaring makuha sa isang laro ng poker.

2. Straight Flush

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 2 Lucky Cola

Ang Straight Flush ay isang baraha sa poker na binubuo ng limang kard ng parehong suit na sunod-sunod ang numerong pagkakasunod-sunod. Ito ay mas mababa sa Royal Flush subalit mas mataas kaysa sa iba pang mga baraha. Halimbawa, ang isang Straight Flush na may suit na spades ay maaaring binubuo ng 6, 7, 8, 9 at 10 ng clover.

Mahalaga na ang mga kard ay parehong suit at nag-uugma ang numerong pagkakasunod-sunod. Ang isang Straight Flush ay isang malakas na baraha sa poker at kadalasang nagdadala ng mataas na pag-asa ng panalo sa isang laban. Gaya ng ibang baraha, ang mataas na numerong kard sa isang Straight Flush ang magtatakda ng nananalong baraha kung mayroong dalawang o higit pang mga Straight Flush sa isang laro.

3. Four of a Kind 

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 3 Lucky Cola

Ang Four of a Kind sa poker ay isang five cards na binubuo ng apat na kard ng parehong numero, at may isang karagdagang kard na tinatawag na “kicker” o “side card.” Ito ay isang malakas na baraha na kadalasang nagdadala ng mataas na pag-asa ng panalo sa isang laban.

Halimbawa, isang Four of a Kind na may apat na alas (A) at isang iba pang kard na tinatawag na “kicker” ay binubuo ng A, A, A, A, at K. Ang kiker o side card (K) ay nagiging kritikal kung mayroong iba pang mga player na may parehong Four of a Kind, kung saan ang may pinakamataas na kicker ang nananalo.

Ang Four of a Kind ay mas mataas kaysa sa Full House, Flush, Straight, Three of a Kind, Two Pair, One Pair, at High Card. Subalit, mas mababa ito kaysa sa Straight Flush, Royal Flush, at isang rare na baraha na ito ay tinatawag na Five of a Kind (kapag gumagamit ng wild card).

4. Full House

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 4 Lucky Cola 2

Ang Full House sa poker ay isang baraha na binubuo ng isang Three of a Kind at isang One Pair. Ito ay isang malakas na baraha na mas mataas kaysa sa One Pair, Two Pair, at Three of a Kind, subalit mas mababa kaysa sa Four of a Kind, Straight Flush, at Royal Flush.

Sa isang Full House, mayroong tatlong magkatulad na numerong kard (Three of a Kind) at isang pares ng ibang numerong kard (One Pair). Halimbawa sa itaas, ang isang Full House na may tatlong alas (A) at pares na singko(5) ay tinatawag na na full house pero ang Full house na may tatlong alas (A) at pares ng hari (K) ay binubuo ng A, A, A, K, K.

Ang Full House ay isang baraha na nagdudulot ng magandang pagkakataon ng panalo sa isang laro, at ito ay kinikilala sa pamamagitan ng numerong kard sa Three of a Kind at One Pair. Kapag mayroong dalawang o higit pang mga player na may parehong Full House, ang nananalong baraha ay ang may pinakamataas na Three of a Kind.

5. Flush

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 5 Lucky Cola

Ang Flush sa poker ay isang baraha na binubuo ng limang kard ng parehong suit, ngunit hindi kinakailangang magkasunod-sunod ang numerong pagkakasunod-sunod. Ang mga kard ay maaaring mula sa iba’t ibang numerong halaga, basta’t parehong suit sila. Kung magkasunod-sunod ang mga numerong kard na parehong suit, tinatawag itong “Straight Flush.”

Halimbawa, ang isang Flush na may suit na diamond ay binubuo ng 5, 7, 8, J at alas(A). Hindi kinakailangang magkasunod-sunod ang numerong mga kard sa isang Flush; mahalaga lamang na lahat sila ay parehong suit.

Ang Flush ay mas mataas kaysa sa Three of a Kind, Two Pair, One Pair, at High Card. Subalit, mas mababa ito kaysa sa Full House, Four of a Kind, Straight, Straight Flush, at Royal Flush. Sa Flush, ang matataas na kard ang nagtatakda kung aling Flush ang mas mataas kung mayroong dalawang o higit pang mga Flush na naglalaban sa isang laro.

6. Straight 

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 6 Lucky Cola

Ang Straight sa poker ay isang baraha na binubuo ng limang kard na magkasunod-sunod ang numerong pagkakasunod-sunod. Hindi kinakailangang parehong suit ang mga kard sa Straight, at ang Ace (A) ay maaaring ituring na mataas o mababa, depende sa desisyon ng manlalaro.

Halimbawa, ang isang Straight na may numerong 5, 6, 7, 8, at 9 ay isang simpleng halimbawa ng baraha na ito. Maaaring ito ay binubuo ng kahit anong kombinasyon ng mga kard mula sa apat na suit.

Ang Straight ay mas mataas kaysa sa Three of a Kind, Two Pair, One Pair, at High Card. Subalit, mas mababa ito kaysa sa Flush, Full House, Four of a Kind, Straight Flush, at Royal Flush. Kapag nagkaruon ng dalawang o higit pang mga Straight na naglalaban sa isang laro, ang Straight na may pinakamataas na numerong kard ang nananalo.

7. Three of a Kind 

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 7 Lucky Cola

Ang Three of a Kind sa poker ay isang Baraha na binubuo ng tatlong kard na magkatulad na numerong halaga, at may kasamang dalawang iba’t ibang kard na tinatawag na “kicker” o “side cards.” Ito ay isang malakas na kamay na mas mataas kaysa sa Two Pair, One Pair, at High Card, subalit mas mababa kaysa sa Straight, Flush, Full House, Four of a Kind, Straight Flush, at Royal Flush.

Halimbawa, ang isang Three of a Kind na may tatlong hari (K) at kasamang dalawang iba pang kard, tulad ng 7 at 8, ay binubuo ng K, K, K, 7, 8. Ang kicker na 7 at 8 ay nagiging kritikal kung mayroong ibang mga player na may parehong Three of a Kind, kung saan ang may pinakamataas na kicker ang nananalo.

Ang Three of a Kind ay nagbibigay daan sa mga manlalaro ng isang malakas na baraha, at ito ay isa sa mga pangunahing kategorya ng baraha na maaaring makuha sa poker.

8. Two Pair

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 8 Lucky Cola

Ang Two Pair sa poker ay isang baraha na binubuo ng dalawang magkatulad na pares ng kard at may kasamang isang iba pang kard na tinatawag na “kicker” o “side card.” Ito ay isang malakas na baraha na mas mataas kaysa sa One Pair at High Card, subalit mas mababa kaysa sa Three of a Kind, Straight, Flush, Full House, Four of a Kind, Straight Flush, at Royal Flush.

Halimbawa, ang isang Two Pair na may pares ng alas(A) at pares ng reyna (Q) at isang kicker na 8 ay binubuo ng A, A, K, K, 8. Ang kicker na 8 ang nagiging kritikal kung mayroong ibang mga player na may parehong Two Pair, kung saan ang may pinakamataas na kicker ang nananalo.

Ang Two Pair ay isang baraha na nagbibigay daan sa mga manlalaro na magkaruon ng dalawang pares, na may potensiyal na mapanalo sa laban depende sa mga baraha ng iba pang mga player sa mesa.

9. One Pair

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 9 Lucky Cola

Ang One Pair sa poker ay isang baraha na binubuo ng isang pares ng magkatulad na numerong kard at may kasamang tatlong iba pang kard na tinatawag na “kicker” o “side cards.” Ito ay isang pangkaraniwang baraha at mas mataas kaysa sa High Card, subalit mas mababa kaysa sa Two Pair, Three of a Kind, Straight, Flush, Full House, Four of a Kind, Straight Flush, at Royal Flush.

Halimbawa, ang isang One Pair na may pares ng reyna (Q) at kasamang kicker na 2, 6, at 9 ay binubuo ng Q, Q, 2, 6, 9. Ang kicker na 2, 6, at 9 ay hindi magkakatulad na numero.

Ang One Pair ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na magkaruon ng isang pares, na maaaring magdala ng matinong tsansa ng panalo. Kapag mayroong dalawang o higit pang mga player na may parehong One Pair, ang nananalong baraha ay tinutukoy base sa kahalintuladang pares at kung sino ang may mataas na kicker.

10. High Card

Mga ranggo ng baraha sa Texas Holdem Poker 10 Lucky Cola

Ang High Card sa poker ay ang pinakamataas na kard na matatagpuan sa isang baraha kung walang ibang mas mataas na kombinasyon. Ito ay ang pinakamababang baraha sa mga poker kards, at hindi ito mayaman sa anumang klase ng pares, Three of a Kind, o iba pang matataas na baraha.

Sa High Card, ang halaga ng iyong baraha ay kinakalkula base sa numerong halaga ng pinakamataas na kard na mayroon ka. Halimbawa, kung ang iyong mga kard ay 2, 5, 8, 10, at King, ang iyong High Card ay ang King. Kung magkaiba ang numerong halaga ng iyong kard, ang pinakamataas na numerong kard ang itinuturing na High Card.

Kapag nagkaruon ng tie o magkatulad na High Card sa pagitan ng mga player, ang mga sumunod na kard ang tinitignan para matukoy ang nananalong kamay. Kung magkatulad pa rin, maaaring isang pagsasanla ng mga kard na may kaugnayan sa High Card ang ginagamit upang malaman ang nananalong baraha.

Konklusyon

Sa poker, ang mga ranggo ng baraha sa Texas Hold’em ay nagbibigay-daan sa isang masusing pagsusuri at estratehiya. Mula sa pinakamataas na Royal Flush hanggang sa pinakababa na High Card, ang bawat baraha ay may kanyang sariling halaga at kahalagahan sa laro.

Ang pag-unawa sa mga ranggo ng baraha ay mahalaga upang maibigay sa isang manlalaro ang kakayahang magdesisyon sa Online Poker tamang oras – kung kailan maglalagay ng taya, kung kailan magpapasaklolo, at kung kailan dapat lumabas ng laro.

Ang karanasan, husay sa pagbasa ng mga kaaway, at matibay na pangangatawan sa pagsusuri ng mga situwasyon ng laro ay mahalaga sa tagumpay. Sa kabuuan, ang mga ranggo ng baraha sa poker ay nag-aalok ng struktura at pamantayan na nagiging gabay para sa pagpapasya ng mga manlalaro sa poker table.

Mga Madalas Itanong

Oo, ang teknolihiya ngayon ay talagang napaka sikat na at hindi neto binibigo ang mga mamayan dahil kahit na ikaw ay bagohan sa paggamit ng mga ito ay matututu ka dalaga kung hindi mahuhuli ka sa mga ginagawa ngayon. Ang mga online Casino ngayon ay nasa mobile devices na din na mas madali sapagkat meron na itong mga guide ang poker isa na din sa sobrang sikat na laro ngayon sa Online Casino.

Halos parehas lang ito meron ding ups and downs nginit ang pinaka mahalaga sa mga online poker ay malalaro mo ito sa pamamagitan ng paglalaro kahit saan ka mang sulok ng bansa basta’t ang bansang iyong kinakatayuan ay legal ang casino. Pero itong Lucky Cola ay legal sa buong Pinas at malalaro kahit saan man sa Pinas lalong pinaka masarap dito ay yung maglalaro ka habang namamahinga na bibigyan ka pa ng pagkakataong manalo ng totoong pera.